@KuraniZeka
Bülend Sungur

#BirazETİMOLOJİ

CANDLE sözcüğüne bakalım: http://tureng.com/search/mum

Şimdi, bu sözcüğün dayandığı Latince kökene: CANDELA
http://www.etymonline.com/index.php?term=candle&allowed_in_frame=0
(Burada hiç Sami dillerine dair bir atıf var mı? Yoksa, hafızalarımızı yoklayalım ve
Türkçemizdeki KANDİL sözcüğünü hatırlayalım.)

KANDİL'in kökenine bakalım:
http://www.etimolojiturkce.com/kelime/kandil


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov