@KuraniZeka
Bülend Sungur

Kurân'ın GEN Şifresi

----------------
Minik paylaşımlara (çıtlatmaya) devam...

Karşımda bir Kurân kelimesi duruyordu...
Mânâsında tereddüt edilmeyen ve günümüz Arapçası'nda
kullanılan temel sözcüklerden...

Fakat, bu kelime daha kapsamlı bir TE'VÎL çalışmasının
öyle bir noktasında karşıma dikilmişti ki,
mikrobiyolojik bir gerçeğe işaret ediyor olmalıydı aslında...
Yani, beşer kâmûsundaki semantiği aşan ilâhî kamustaki
karşılığını bulmalıydım... Bulmalıydım ki, 14 asır sonra ortaya çıkan
bilimsel müfredata Kurân'ın geçmişte nasıl işaret ettiğini
gösterebileyim; ispat edebileyim...

Kurân, beni kendi içinde bir adrese yönlendirdi... Orada
gördüm ki, aradığım sözcüğün güncel bilimdeki terim karşılığı
SES-İŞARET yoluyla kodlanmış... Yani, "bu ne anlama geliyor
aslında" dediğim sözcüğün mikrobiyolojide denk düştüğü
terimi bulmuş oldum...

Dolayısıyla, hedef küçülmüş oldu... Artık, o sözcüğün mikrobiyolojideki
karşılığını biliyordum: GEN...

Peki, Kurân GEN için neden İLGİSİZ gibi görünen o kelimeyi (?) seçmişti?!

İşte, bu sorunun cevabı verilmeden/bulunmadan Kurân şu kelimeyle
GEN'i kastediyor demek yeterli olmazdı... Dahası, bu sorunun cevabını
bulmak demek bir önceki işaretin yerindeliğini/sıhhatini de ortaya koyacaktı...
GEN'i doğrulayacak bir cevap bulamazsam; önceki yönlendirici işaretin
sıhhatinden şüphe duymam ve hatta iddiasından vazgeçmem gerekebilirdi...

Şükürler olsun ki benden Kurân'a bakan ile Kurân'dan bana bakan hiç
çelişmiyordu... Zâten, çelişiyor olması büyük bir nefsânî/şeytanî/zulmânî
arızanın varlığından kaynaklanabilirdi...

Sonuç olarak, o Kurân sözcüğünün bulunduğu âyette GEN anlamına geldiğini
kesinleştirmem gecikmedi... Bir hamle sonra ulaştığım bilim-lengüistik
veriler; Kurân'ın geni anlatmak için neden o kelimeyi seçtiğini fazlasıyla
anlaşılır kılıyordu...

Elbette, bu serüven zoru gerçekten DEŞİFRE etmekle, deşifre etmek adına olmazları
ZORLAMAK arasındaki dağlar kadar farkı hatırlayarak değerlendirilmelidir.

Dualarla,

Bülent Sungur
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov