@KuraniZeka
Bülend Sungur

Önce, bir "la havle ve la kuvvete illa billah" çektim.

Sonra, "Ya Rabbi, bu saygısızlık karşısında nefsime yenilerek
mukabele etmekten sana sığınırım" diye duamı ekledim.
ŞİMDİ, bu yenilir yutulur cinsten olmayan ve temsil ettiğiniz
akademiye yakışmayan terbiyesiz cevabınıza cevabımdır.

Zâtı âliniz, sizinle Kurân'a dair hakikatleri müzâkere ve hatta
münazara etmek isteyenlerin bilgi ve metot seviyelerini
-onları hiç tanımadan, sadece- isimlerinin başında
akademik ünvanlar bulunup bulunmadığına göre tartıyorsanız,
vay sizin hâlinize!

Oysa, ben size dünyanın en yapıcı diliyle itirazımı ortaya
koyarken, taşıdığınız PROF. titrinize bakmadım. Yazıp çizdiklerinize,
söyleyip anlattıklarınıza baktım. Gördüm ki ne bilgi ne de metot
açısından SİDRE hakkında düşündüklerinizin/yazdıklarınızın
en ufak bir senedi ve sağlam bir mantığı yoktur. Sizden,
bu Kurân terimine dair kitabınızda yazdıklarından farklı
ve benim itiraz gerekçelerim üzerine yeni bir tavzih
gelebilir ümidimi koruyarak yazdım.

Evet, verdiğiniz nakıs cevabınız sebebiyle artık ben de
sizinle aynı kanaatteyim. Bilgi ve metot sorunu olan
bir ilâhiyat hocasını muhatap almakla hata yapmışım.
Evet, çok hem de çok değerli zamanımı israf etmişim.

Son söz; edepten nasibi olmayanın Kurân'dan nasibi yoktur!

Bülend Sungur
13 Aralık 2015


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov