@KuraniZeka
Bülend Sungur

Evet Mi Hayır Mı

Olumsuz cevap olarak kullandığımız HAYIR sözcüğünün, bu anlamda kullanılışına dair bir tarihleme yapılamıyor gördüğüm kadarıyla... http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hay%C4%B1r2 Belki, bu sözcük üzerine düşmüş bir başka araştırma vardır; bilemiyorum? Ancak, anlaşılıyor ki sözcük, OLUMSUZ cevap verildiğinde HAYIRLI OLSUN duasını (hayırda khayr vardır temennisini) havi olarak Arapça KHAYR'a خير dayanıyor.

Zıttı olan EVET'e gelince bu sözcüğün kökeni ve yapısı açık görünmüyor... http://www.etimolojiturkce.com/kelime/evet

Böyle olunca, ETİMOLOJİ dünyasında akıl almaz bağlantıların sürpriz olmayacağını hesap ederek şöyle bir önerme getiriyorum. Diyorum ki HAYIR'ın kökeninde Arapça olduğu bilinen en kuvvetli ihtimal ise, zıt anlamlı EVET'in kökeninde de Arapçaya dayanan bir seçenek bulunma ihtimalini sorgulamamız mantıklı olmaz mı?? Bu mantığı esas aldığımda Arapçada karşıma VEDUD isminin de kendisinden türediği VEDDE fiili çıkıyor. Bu fiilin muzari (şimdiki ve geniş zaman) çekimi -1. tekil şahıs- EVEDD أود olur... Gayet kibar biçimde beğeni, istek belirtir. https://translate.google.com.tr/?hl=tr#ar/en/%D8%A3%D9%88%D8%AF%20...

Bu fiilin muhtelif çekimli hallerinin Kurân'da çok sayıda geçtiğini, Arapçanın Kurân dili olarak Türklerin İslamlaşmasıyla Türkçe üzerinde müessir olmaya başladığını hesap ettiğimizde, EVET'in kökenine dair tarafımdan önerilen bu yeni ihtimal herhalde gözardı edilemez?!

Bülend Sungur
2 Haziran 2016

SAYISIZ sözcüğün Hz. Âdem'e kadar uzanan bir "sibak"ı; HER sözcüğün kaderin cilvesi bir "siyâk"ı vardır. Bülend Sungur


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov