@KuraniZeka
Bülend Sungur

Sn. @tgenc46 Kurânî Zekâ perspektifi dediğim bir nazariye üzerinde yıllardır çalışıyorum. Bu yöndeki araştırmalarım ve belirttiğim perspektif Kurân'ın MUCİZE tasarımı (İ'câz) ile TE'VÎL'i (tefsirden farklı) birleştiriyor. Kısaca böyle... Ancak, sorunuza dikkatle baktığım zaman, KANSER konulu o tivitlerimin -sadece onlar okunduğu için- yanlış anlaşıldığını görüyorum. O tivitlerde bahsettiğim KANSER çalışması, TEOLOJİK bir çalışmadır... Tıbbi bir çalışma değildir... Yani, bu araştırmada kansere çözüm aramıyorum. Kurân kanserden bahsediyor mu; bahsediyorsa nasıl ve nerede bahsediyor ona bakıyorum. Ama yine de, bu satırları okuyacak başkalarnı da hesap ederek şunu ilave etmek isterim. Birisi kalkıp "Kurân'da kanser için çözüm/tedavi/şifa yolları bulunabilir mi" diye sorarsa; prensip olarak "evet; olabilir, bulunabilir" diye cevap veririm. Bütün bunlar hep İ'CÂZ-TE'VÎL etkileşimi içinde değerlendirilmelidir. Yani, mevzunun nev'i Kurân'a münhasırdır... Selam...


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov