@dicVeritas
D.I.C. Veritas
VERITAS je nevladina i nestranačka organizacija koju su krajem 1993. godine osnovali građani sa područja Republike Srpske Krajine.
Mention Twitter

D.I.C. Veritas on Twishort

Made by @trknov