@KuraniZeka
Bülend Sungur
İnsandan Kurân'a bakan zekâ ile Kurân'dan insana bakan zekâ göz göze gelince başlar, kerâmeti Kurân'dan menkul, nev'i Kurân'a münhasır keşiflere yolculuk...
Mention Twitter

Bülend Sungur on Twishort

Made by @trknov