@KuraniZeka
Bülend Sungur

VELÂYET ve KURÂN

Tasavvuf, tarikatler, velîler, Kırklar, Yediler, Ricâli Ğayb gibi bir çok sözcük muhayyilemizde yer tutar...
Zengin fantastik hikâyeler vardır geçmişimizde... Bunların en eşsiz ve en sahici olanları Kurân'dadır!
Fakat, en az bilinen veya yanlış bilinen veya hiç bilinmeyenler onlardır!

Gel gelelim; tasavvufu yanlış uygulamalara, kötü örneklere bakarak tamamen karalayan bir "müslüman" anlayış
kendisine Kurân'dan deliller bulmaya çalışır... Bulduklarını sanarak eserler de verirler...

YANILMAKTADIRLAR!

Bu meselenin müzâkere edildiği verimli bir ortama, yakın zamanda ben de mesaj bırakarak katkı sağlamaya çalıştım...

http://www.sonsuzlukkulesi.com/evliya-allahin-velisi-olduklari/

Meraklısı için faydalı olabilir ümidiyle, o notlarımı paylaşıyorum....

I) Mr. Semazen 4 Şubat 2014 19:32

Sn. Berkay Özcan,

Dar zamanda, makalenizi okudum ve altındaki yorumları gözden geçirdim. Niyetim okuyup geçmekti;
ancak sorumluluk hissederek kısa da olsa bazı notlar iletmek istedim.

Öncelikle, yorumlarınızda sükûnet ve itidal seziyorum… Bu ikisi objektif olabilmenin belki de en önemli unsurları…
Sizi tebrik ediyorum…

Söyleyeceklerime gelince… (Sözü kısa tutacağım; özür dilerim.
Paylaşacağım referanslar üzerinde okurun çalışmasını tavsiye ederim.)

Literatürümüzde ve İslâm tasavvuf geleneğinde yaygınlık kazanmış VELÎ/MÜRŞİD terimlerinin
Kurân’daki karşılığı şu âyetlerdir:

1) Meryem: 5 >> http://www.kuranmeali.tv/19/5

2) Nisa: 75 >> http://www.kuranmeali.tv/4/75

3) Kehf: 17 >> http://www.kuranmeali.tv/18/17

Âyetlerde VELÎ kelimesinin LEDÜN ile ilişkilinderilmiş olması fevkalade önemlidir!
Kehf’de veli +mürşid birlikte kullanılmıştır.

Diğer taraftan, yukarıda (okur yorumları arasında) benim daha önceden bildiğim/duyduğum
Religion-Fiction kategorisinde beyanlar bulunuyor… Bu görüşlerin ispatı mümkün değildir!

Elimizde 14 kıraatın (7+3+4) HIFZedilmiş ve kayda alınmış verilerinde, bu nevi iddiaları
doğrulayabilecek bir şey göremedim!

Dolayısıyla, OKUR şu notları da tâkip etmelidir:

4) Maide: 55 >> http://www.kuranmeali.tv/5/55 (Allah’tan başkasının VELÎ olmadığı iddiası …)

5) Ra’d : 11 >> http://www.kuranmeali.tv/13/11 (Vali x Velî meselesi… Lütfen, âyetlerin Arapça metinleri üzerinden okumalar yapılsın…)


II ) Berkay ÖZCAN 10 Şubat 2014 14:56
“Allah’tan başka Veli yoktur, Ondan başka Veli edinmeyin” biçimindeki ayetleri nasıl yorumluyorsunuz Değerli Semazen?
Aynı “Veli” kelimesi kullanılarak neden çelişkili anlatımlar varmış gibi gözüküyor?
Ben şahsen Kur’anın sonraki dönemlerde yazımı esnasında ciddi ciddi harf (özellikle “Elif”)
ekleme/çıkarmalarının (Veli/Vali farkı gibi) veya harekeleme farklılıklarının buna sebebiyet verdiğini düşünüyorum!

III) Mr. Semazen 10 Şubat 2014 18:13

Kıymetli Berkay,

Nasip olsa da bu mevzuyu inceden inceye işlemek, bütün nüanslarıyla yazmak mümkün olsa… İnşaALLAH!

Şu satırları kaleme almadan önce biraz çalışmam gerekti… 50 civarında âyeti gözden geçirdim…

Oraya gelmeden önce, şunu NET olarak ortaya koyalım…

KESİNLİKLE, seslerin ve/veya harflerin kaybına ilişkin bir iddiayı destekleyecek bulguya sahip değiliz!
Detaylara giremiyorum, bu konuyu çok iyi biliyorum. Bilâkis, Aşere/Takrib diye isimlendirilen Kurân ilimleri
dairesinde değişik KIRAATLER hıfzedilmiş; kârîleri/râvileri/tarikleri ile zaptedilmiş! Dolayısıyla, okuma farkları ve
bunların semantiğe tesir edebilecek nüansları TAMAMEN kayıt altında! Hiç tereddütünüz olmasın;
EVLİYÂ için EVLÂE demek religion-fiction’dur! Dahası vâl/vâliy’nin çoğulu EVLÂE değildir!

Sadede gelirsek; konuya izah getirecek bütün âyetleri hep birden incelemedikçe sanki aralarında tenakuz
varMIŞ GİBİ görünüyor… Tabii ki olmadığını, olamayacağını biliyoruz!

O zaman, lütfen şu âyetleri inceleyemeye alalım…

1) http://www.kuranmeali.tv/4/139 Görülüyor ki, müminleri bırakıp kâfirleri evliya edinmek yanlış ama mümkün…
Yâni, tersi olmalıydı…

2) Bu âyet de yukarıdakini destekliyor: http://www.kuranmeali.tv/4/144

3) Nasıl müminler bırakılıp kâfirler evliya edinilemezse, Allah bırakılıp şeytanlar evliya edinilemez:
http://www.kuranmeali.tv/7/30

4) Oysa bizler birbirimizin evliyasıyız: http://www.kuranmeali.tv/9/71

Ancak, bütün bu âyetlerde ve benzerlerinde geçen evliya tasavvufun ele aldığı velâyeti izah etmiyor!
Tasavvuftaki velâyete denk düşen âyetler hakkında daha önceki mesajımda bilgi vermiştim.

Bir önceye dönersek… Allah’dan gayrı velî/evliyâ edinmek yanlış/yasak/şirk olsaydı; müminlerin birbirine evliyâ
olması âyetle onaylanmaz ve müminlerden başkasını evliyâ edinmenin yanlışlığından bahis olmazdı!

Netice olarak, Allah El-Velî’dir! Gerçek velîmizdir!! Müminler, bu isim-sıfattan ilham alarak birbirlerinin velisidirler…
Bir de, tasavvufî anlamda ve benim önceki mesajımda paylaştığım âyetlerdeki VELÎ İNSAN vardır!
Buna tasavvuf diliyle Hz. İnsan diyorlar…

Burada, DÛNE/MİN DÛN zarfına ilişkin lengüistik açılımları paylaşmak da faydalı olurdu… Ancak, beni lütfen mâzur görünüz…
Zira, öncesi ve sonrasıyla şu mesajı yazmak 1,5 saatimi aldı…

Selam,

Semazen


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov