@KuraniZeka
Bülend Sungur

VEHBİ'nin KERRÂKESİ

Değerli @01Meryem

Gönderdiğiniz linkte yazılanlar farklı bir başlık... Yani, Kurân'ın MÜBİYN oluşuna
dair kaleme aldığım metnin sonundaki VEHBÎ dipnotu buna ilişkin değil... Tabii, buna işaret etmeniz ve
bir sual olarak ortaya koymanız faydalı. Zamandan tasarruf etmek için sözü mümkün olduğunca
kısa tutma gayretiyle ne kadar izahta bulunulur emin değilim. Bir deneyelim... :)

Bir kişi kendisinin ve başkalarının gördüğü rüyaları (rüyalardaki sembolleri) bir çeşit içe doğuş ile
tabir edebildiğini, sembollerin gerçek hayattaki karşılıklarını yüzde 80 isabetle tahmin edebildiğini
fark etse... Ondaki beceriyi fark eden yakınlarını, kişideki bu özellik BAĞLAMAZ. Çevre,
dilerse bu tecrübeden yararlanır; dilerse uzak durur... Bu keyfe kalmış bir şeydir. Üstelik ortada
henüz bir İLİM yoktur! (Çünkü henüz usul ve esasları belirlenmemiştir. Standartları yoktur.)
Ancak, kişide ortaya çıkan bu beceri çalışarak/okuyarak/çabalayarak (fizik anlamda)
elde edilmediği, bilinmez bir kader cilvesi olarak tecelli ettiği için VEHBİ'dir! Allah vergisidir!

Aynı kişi, bu alandaki vergiyi ve tecrübeyi ömrü boyunca değerlendirerek, usul ve esasları olan
bir TEORİ hâline getirse ve bunu kaleme alarak insanlığa sunsa... Gelecek kuşaklar da,
bu teoriyi sahada (vak'alar üzerinde) test etmeye/ölçümlemeye devam ederek, gözlemler ve
deneyler yapsa, yapılan her çalışma teoriyi desteklese; işte bu artık İLİMDİR.

Bu ilim insanları bağlar mı? Evet, bağlar!

Tıp ilmi hastaları ne kadar bağlıyorsa o kadar bağlar! Hastanın, tedavi olmak için doktara gitmesi
tercihine kalmıştır... Ancak, bir tarafta tıp ilmi dururken yapılacak her tercih bağlayıcıdır. Bir tarafta
tedavinin getireceği şifa vardır; diğer tarafta hastalık... Şifa da bağlayıcıdır; hastalık da...

Şimdi, Kurân'a ve kaynağı olan VAHY'e gelelim... Şu soruyu soralım:
Vahye mazhar olmak/vahiy almak vehbi midir; kesbi midir?
Yani, nebî/rasul olmak çalışarak elde edilecek şeyler midir; yoksa Allah vergisi midir? :)
Cevap belli!

Vehbî bir kanal olan VAHİY sürecinden sonra, meselenin İLİM boyutuna intikal etmek için
şunu soralım: Elimizde ne var?! Cevap: Kurân!!

Şimdi de yukarıdaki rüyacı ve hayal ettiğimiz teorisiyle, Kurân'ı mukayese edelim...

Rüyacı Hz. Yusuf (nebî) olmadığı için teorisi İNANÇ değil; ilimdir! Bu ilme yönelmek veya sırtını dönmek
kişiyi mümin ve münkir yapmaz. Ancak, tıp ilmi örneğinde olduğu gibi sonuçları/meyveleri itibariyle bağlayıcıdır.

Kurân'a geldiğimizde, en başından itibaren her aşamada kategori farkı sebebiyle inanç önceliklidir.
Hz. Hatice'nin, daha elde Alak Sûresi'nin sâdece ilk 5 âyeti varken (yâni bildiğimiz anlamda mushaf yokken)
Efendimizin risâletini tasdik etmesini ilimle değil; ancak inanç (gönül) ile açıklayabiliriz...

Ancak, 14 asırdır olduğu gibi bizlerin elinde MUSHAF hâlinde bir KURÂN var...

Kurân'ın iddiası, mucize oluşuna bağlı olarak tükenmez bir sırlar hazinesi olduğu yönünde...
Bu haliyle sadece bir İNANÇ kaynağı! İnanç sahiplerini imanları nisbetinde bağlıyor!
Münkirler nazarında Kurân'ın bağlayıcılığı ise, öte tarafa gittikten sonra doğruluğunu anlayabilecekleri bir iddia.

Şu saate kadar, Kurân'dan doğan ilimler İSLAMİ İLİMLER başlıklı özel bir kategori olduğu için henüz SCIENCE değildir!
Halbuki Kurân, SCIENCE içeren/SCIENCE üreten bir ilâhî kaynaktır...
Bir tükenmez ilmî kaynak, esasında imanın kaynağı olduğu için ondan daha fazla yararlanmada kulların
Allah vergisi (vehbî/doğuştan veya sonradan) meziyetlerinin etkisi/katkısı fazla olacaktır...
Yani, vehbî bir kanal olan vahyin meyvesi Kurân'dan vehbî melekeleri gelişmiş kulların daha fazla
yararlanmaları son derece anlaşılır bir vaziyettir. Bununla beraber, vehbi melekelerin Kurân'a bakan cephesinde
delile/ispata dayanmayan/kerameti kendinden menkul bir söylem kabul edilmez... Bağlayıcı değildir.
Bağlayıcı olabilmesi için, Kurân'dan tahsil edilenin, tıpkı rüyacı örneğinde olduğu gibi usul ve esaslarıyla teorik
zemine kavuşturulması gerekir.

Selam,

Bülent Sungur

Not: Yazarken çok defa ara verdim... Konuyu dağıtmış veya meramımı tam ifade edememiş olabilirim... :)


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov