@KuraniZeka
Bülend Sungur

RESSAM PARADOKSU #ATE #Ateizm #Ateist

Sn. @qualiaTC Yazdıklarınızı dikkatle okudum... Okurun da aynı dikkati gösterebilmesi için
size ait cümleleri alıntılayarak onların arasına kendi düşüncelerimi ekleyeceğim...

Qualia: "Öncelikle kendimi deist,agnostik,ateist veya benzer başka bir sıfatla tanımlamam.İlla
tanımlayacaksam hepsi olarak veya fikri hür vicdanı hür olarak tanımlamayı tercih ederim."

Böyle bir tanımlama olamaz. "Kararsız" kaldığınız, gelgitler yaşadığınız anlaşılıyor...

Qualia: " Eser-müesser ilişkisinde, müesser bir saat ustası eseri saat ile özdeşleştiği gibi,
müesser bir yaratıcı ustası, eseri evren ve insan ile özdeşleştirilir. İbrahimi dinlerin bu
özdeşleştirmede gözden kaçırdıkları, saatçı müesser'in aynı zamanda bir eser de olması.
Özdeşleştirme TamYapılacaksa müsser yaratıcıyı eser olarak yaratan büyük müesser
yaratıcıdan da batsetmek gerekir ki bu zincir sonsuza kadar gider.
Eser-müesser yaratan önermesi, hakkında hiç bir delilimiz olmayan bir tezdir ve
paradoksal bir yapıya sahiptir."

İşte, cevap yazmak istediğim TEMEL ve BÜYÜK yanılgı bu!

Eser-müessİr ilişkisine, müessiri de eser sayan bir bakış getiriyorsunuz. Dahası,
bu düşüncenize MUTLAK değer yüklüyorsunuz... Bu, bırakınız eser (kâinat) - müessir
(Yaratıcı) ilişkisi gibi ilâhî nizam kaidesinde, beşer hayatının hiçbir kademesinde bile
geçerli değildir...

Nasıl diye soranlara, resim-ressam ilişkisinden örnek verelim...

Sizin mantığınızla resim (eser) ile ressam (müessir) "özdeş"... Yani, sizin mantığınızda,
ressam da bir eser... Yani, bir resim?!

Bu mantıkla bize -farkında olmadan- tam olarak şöyle demiş oluyorsunuz: "Ortada bir resim
varsa; bunu resmeden bir ressam vardır demeyin! Zira, böyle derseniz; o ressamı da resmeden
bir başka ressama, onu da resmeden bir başkasına -sonsuza kadar böyle gidecek şekilde- ihtiyaç
duyulur ki... "

Evet, bu sizin tabirinizle "hakkında hiçbir delilimiz olmayan bir tezdir ve paradoksal bir yapıya sahiptir"...

İşte, bu acayip durum resim ile ressamı, eser ile müessiri aynı kefeye koymaktan (özdeşleştirmekten)
doğmaktadır... Ressam varlığını bir başka ressam tarafından RESMEDİLMEK suretiyle kazanmadığına
göre, yani ressam bizatihi bir başka ressamın resmi olmadığına göre, Yaratıcı-kâinât ilişkisinde
yaratıcıyı bir başka YARATICININ YARATIMININ ESERİ saymak ve bunu aklın/mantığın zorunlu (!)
tartışılmaz (!) ilkesi (!) saymak nasıl mümkün olur???!!!

Ressam ile resmi arasında RESMETMEK eylemi vardır... Yaratıcıyla kâinat arasında, YARATMAK!
Bu tabii ve hakiki durum ve de mantık, ressamı da RESMEDİLMİŞ bir ESER, yaratıcıyı da YARATILMIŞ
bir ESER saymaya nasıl müsade eder?! Bunu düşünmek bile akla ziyandır!

Delilerin dahi bildiği bir şeydir ki RESSAM anne babasının izdivacının ürünüdür(eseridir)... Ressam,
varlığını bir başka ressam tarafından resmedilmeğe borçlu değildir! Anne-babasına borçludur...

Dolayısıyla, kâinâtı (eser) yaratan bir yaratıcı zekânın (müessir) varlığına dair İMAN karşısında,
ateistlerin böyle bir mantıkla (!) antitez getirmeleri mümkün değildir! İman tezi ise yaratıcının
insan aklının ihata ve idrak edemeyeceği yücelikte ve sonsuzlukta olduğunu beyan ederek
dosyayı kapatır... Yani, resim (eser) ressamını (müessir) ne kadar idrak ve ihata edebilir ki
"beni resmeden ressamı da resmeden bir ressam olmalı" diyerek ahkâm kessin ve bununla
kendi ressamını kayıtlasın?! :))

Tâkip eden tivitlerinizde, Kurt Gödel'in Eksiklik Teoremi'nden bahis açarak, yukarıdaki
görüşlerinize matematik bir savunma (?) yapmışsınız...

Matematik benim alanım değil... Ancak, sizin vesilenizle Gödel'e ve teoremine bir miktar
zaman ayırdım... Şu cümleler dikkatimi çekti... "Gödel ayrıca matematiğin çelişkisiz olduğunun
kanıtlanamayacağını da kanıtlar!... Matematik sanıldığı gibi her şeye muktedir değildir!"
http://www.matematikdunyasi.org/arsiv/PDF/05_4_67_71_GODEL.pdf

Şuraya da bakılmasını ayrıca önereceğim:
1) http://io9.com/5805775/proof-of-the-existence-of-god-set-down-on-paper
2) http://www.philosophyofreligion.info/theistic-proofs/the-ontological-argument/the-modal-ontological-argument/
3) http://www.idefix.com/kitap/aramizda-kalsin-tanri-var-john-c-lennox/tanim.asp?sid=CYKQ7ZIFYK6K4GWVKZXY
4) http://www.youtube.com/watch?v=3HbFMnwSito
5) http://www.youtube.com/watch?v=Bqs5psNaBw4

Selam,

Semazen


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov