@KuraniZeka
Bülend Sungur

Kurân'ı TE'VÎL ile anlamak; nasıl bir şey?!

---------------------------------------------------
Şöyle demiştim; birkaç gün önce: http://twishort.com/xJlhc
İşte, tam buradan devam ederek çok somut bir örnek vereyim...
Benim gibi Kurân'da PARÇACIK fiziğinden bahseden âyetle karşılaştıysanız ve o âyet
bir aşama sonra hiç haberdar olmadığınız iki kavramı (Sarmal ve Spin) önünüze koyduysa...
"Git, fiziğe bir bak!" dediyse... Câhili olduğunuz bu iki kavramı gidip baktığınız yerde
bulduysanız... İşte bu TE'VÎL'dir... TEFSİR değildir!!


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov