@KuraniZeka
Bülend Sungur

Habîbullah - 2. Bölüm (LEVLÂKE LEVLÂKE...) @munibenno @BarisYasayan @nevsvm @FeritBatu

[Sosyal medya böyle kullanılınca güzel!] :)

İkinci bölüm olarak yeni notlar iletmek niyetim yoktu...Ancak, gece boyunca mevzu,
bilinçaltımda otomatik pilot kontrolünde deveran etmiş ki,daha önce üzerinde çalıştığım
LEVLÂKE LEVLÂKE uydurması/iftirasını hatırladım...Habibullah terimi, lengüistik ve
özellikle Kurân lengüistiği zaviyelerinden ne kadar masum ve makul ise, bu ZIRVA söz o kadar ZIRVANA!*

1 > Bu mâlum ve meşhur söz, her şeyden önce KUTSİYET (kutsi hadis) cephesinden sakıncalı...
Zira, Kurân varsa "kutsi hadis" olamaz! Rasûlü Ekram'in femi muhsininden Kurân âyetlerinin
PARALELİ anlamına gelecek sözler dökülemez... Muhaddisler ve hadis profesörleri ve de
hadis usûlü ne derse desin; bu Kurân'a TAMAMEN ve AÇIK BİÇİMDE terstir!! Bu, aslında
tartışılabilir bir şey değildir!! Kurân'ın tekzip ettiğini kimse tasdik edemez! Hiçbir yalan
ebediyyen Kurân'a ve Rasulullah'a isnad ve iftira edilemez!

2 > Bu uydurma söz, içinde geçen EFLÂK sözcüğü ile zâten Arap menşeli görünmemektedir...
Arap olan Efendimiz'in muhteşem talâkatiyle , KANAATİMCE hiç mütenasip değildir!

3 > Bu söz, Kütübü Tis'a'da (6+3) bulunmaz... Buna mukabil, Şii hadis literatüründe ve kültüründe ikizi bulunur...
Bizden mi onlara geçmiştir; onlardan mı bizlere diye düşünmek icap eder... Zira, bu uydurmanın şii hadis literatüründeki
muadili metin olarak biraz uzundur... O metni -özür dilerim- burada tekrar edemeyeceğim... Çünkü, yalanın kuyruklusu
bende bulantı yapıyor... (Mecbur bırakırsanız; kerhen paylaşırım...)

4 > Türkçe yayın yapan bir tv kanalında, Caferî bir hocanın, Şiilere has bu uydurma sözü tefsir (!) edişine tanık
olmuştum... "Sivas Sivas olalı; böyle zulüm görmedi!" demiştim...

5 > Maalesef, bu nevi şeytanî uydurmalar bütün üstün meziyet ve liyakatlerine rağmen en seçkinlerimizin
bile güvenlik duvarını aşabilmiştir... http://www.erisale.com/?locale=tr&bookId=1&pageNo=113#content.tr.1.113

Sonuç olarak, tahmin ediyorum ki HABÎBULLAH teriminde -hatalı olarak- bir sakınca görmemize sebep olan
ana etken bu uydurmadır! Bana öyle geliyor ki HABÎBULLAH ile LEVLÂKE LEVLÂKE** arasında, bilinçaltımızda yer etmiş
bağlantıyı koparırsak mesele vuzuha kavuşacaktır...

Selam,

Semazen

* Zırvana: Zırvada zirve; zırvada Nirvana; zırvanın nirvanası...
** Nûru Muhammedî mevzuu, Levlâke uydurmasından ayrı olarak incelenmelidir.


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov