@KuraniZeka
Bülend Sungur

@AhmedHulusi @ncaki2007 Kütüb-ü Sitte'ye ve belki "Tis'a"ya, hadis takhric ve tedvin metodolojisinin
konforuyla yüzde 100 güvenmek imkânımız maalesef bulunmuyor. Kurân'ın bize ulaştırılmasındaki gibi
KESİNTİSİZ ve sağlam bir hattın kurulması, Peygamber Efendimiz'in güzel sözleri için maalesef mümkün
olmadı. Bunu, hem ulûm-u hadîs hem de sonuçlar itibariyle görüyor ve biliyoruz. Dolayısıyla, hadisleri
hiçe sayan zihniyet ne kadar yanılıyorsa, şöhret bulmuş hadis mecmualarının sıhhatinden zerre kuşku
duymuyan anlayış da o kadar yanılıyor... Her iki anlayış da, kanaatimce bizi Kurân'dan uzaklaştırıyor...
Kanaatimce, Kurân'a bir türlü gerektiği gibi yönelemeyişimiz de Rasulullah'ı âlemi mânâda ziyadesiyle
rencide ediyor... Maalesef, henüz Rasulullah'a ve Kurân'a lâyık olamadık... Utancımız büyük! Selam!

Semazen
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov