@KuraniZeka
Bülend Sungur

Kurân Kardiyoloji Bilir De, Nöroloji Bilmez Mi (!)

1) Kurân neden hep KALP der de, BEYİN'den hiç bahsetmez?!
2) Bunu gören ateistlerin Kurân'a getirdikleri eleştiri haklı (!) olabilir mi?!
https://www.youtube.com/watch?v=EOyoejMCoAU
3) Nörokardiyoloji nedir? Bu kavram ne zaman ve neye dayanarak geliştirilmiştir?
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/kalbteki-beyin-temmuz-2013.html
4) Kalp bildiğimizden fazlası mıdır?
5) Bilinç kalpte midir; beyinde midir?
http://www.amazon.com/Immortal-Why-CONSCIOUSNESS-NOT-BRAIN/dp/1503085929/ref=asap_bc?ie=UTF8
6) Kalp naklinden veya kalp ameliyatlarından sonraki kişilik/huy değişikliklerinin
sebebi veya anlamı nedir?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1237998/Heart-transplant-patient-gets-craving-food-eaten-organ-donor.html
7) Bir gün beyin veya kafa nakli de mümkün olacak mıdır? Böyle bir gelişme yaşanırsa, nörolojinin bilince
dair cevabı var mıdır? http://www.sinemalar.com/dizi/66197/kavanozdaki-adam
http://www.ntv.com.tr/galeri/saglik/kafa-nakli-ile-ilgili-merak-edilen-sorular,AAQlx-OLU0KjH4BoSY6a9A/fRpsmmQYT0imWoOuiN1X5g
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150227_vucut_nakli
https://en.wikipedia.org/wiki/Head_transplant
8) Liyezon psikiyatrisi nedir? Kalp ameliyatlarından sonra bu branşa ihtiyaç duyulması nedendir?
9) Vahiy neden Rasulullah'ın kalbine nâzil olmuştur? (Şuara: 192-195)
10) Peygamberimiz 10 (10-14) yaşında bir çeşit cerrahi müdahale (göğsünün açılması) geçirmiş midir?
Yoksa, bu vak'a sadece manevi bir gelişme midir?
11) ŞARH (İnşirah) Suresi bu olaydan mı bahseder?
12) Şarh-ı Sadr ne demektir?!
13) Sadrın şarhından sonra çekip çıkartılan VİZR nedir; ne demektir?
14) Vizr'in çıkartılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
15) 14 asırdır, müfessirler bu sureyi nasıl yorumlamışlardır? Alternatif bir yorum var mıdır?
16) Kurân'ın kalp vurgusunda tıp dünyasına aslında bir mesaj mı vardır?!
17) Kurân'da beyinden ve bütün nöral sistemden bahseden âyet bulundu mu?!
(Bulundu! http://twishort.com/2tXgc )

Bülend Sungur
www.kuranizeka.com

Not: Bu notlar, bir tv programı düşünülerek kaleme alınmıştır.


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov