@KuraniZeka
Bülend Sungur

#evrim #Darwin #İslam Sn. @TarlaciSultan Makalenizi dikkatle okudum. Bir iki notla, bu müzakereye katkı sağlamak isterim.
Alıntıladığınız âyet mealleri içinde YâSîn: 67 var... Tercih ettiğiniz meal, zannediyorum Yaşar Nuri Öztürk'e ait?!
http://www.kuranmeali.tv/36/67 Âyetin orjinalinde "hayvana çevirmek" şeklinde tercüme edilebilecek bir karşılık bulunmuyor.
Verdiğim linkten, diğer meallerin çeviri tercihlerinden bu rahatça görülebilir. Buna mukabil, Sn. Öztürk'ün böyle bir tercihte
bulunmuş olması -anlaşılabilir olsa da- sorunludur! "Hayvana çevirmek" olsa olsa, başka bazı âyetlerden esinlenerek "tefsir"
sadedinde telaffuz edilebilir. "Meal" ölçeğinde, âyetin orjinalinde sanki böyle sözcük varmış gibi tercihte bulunulması beni
tedirgin etti! Bu münasebetle, fevkalade önemli olduğu için paylaşmak zorunda kaldım.

Diğer taraftan, makalenizin sonuç bölümüne atıfla farklı şeyler söylemek istiyorum...

Kurân'a göre hiçbir zaman "yeterlilik ve hususiyet" açılarından bilim dînin (Kurân'daki din) yerini alamaz! Zira, bu bir KUŞATMA harekâtıdır!
Bilimin dîni kuşatması (Kurân'daki son din, dînin son/mütekâmil hâli) felâket olur! Buna mukabil, aslında DİN bilimi kuşatMALIdır!
Kurân'a göre DİN bilime yön/ihlam vermelidir! Otomatik olarak, bu ifadeyi KURÂN BİLİME YÖN VERMELİDİR diye teyit edebiliriz!
Ancak, bu insanoğlunun Kurân performansına/siciline/yetkinliğine bağlanmış bir vaziyettir! Bu kıvamı sergileyemediğimiz için, EVRİM gibi
bazı alanlarda ayyuka çıkan farklılıklar ve çatışmalar devam etmektedir!

İnsanlık Kurân'ı gerçek anlamda keşfettiğinde, bilim için secde ve ittiba kaçınılmaz olacaktır!

Selam,

Mr. Semazen
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov