@KuraniZeka
Bülend Sungur

İlâhiyat Dünyamızda KERBELÂ Sendromu

------------------------------------------------------

Şirk ve küfrün kaybettiği kaleleri geri almak için bukalemun gibi
renk değiştirirek araziye uyduğunu ve siyaset cenahından
İslâm'ı sabote ettiğini, İslâm'ı temsil eden unsurlar üzerinde
tahakküm kurduğunu hâlâ daha tahlil edemeyen ilâhiyatçılar var!

Siz, Efendimizin ebediyyeti şereflendirmesinden hemen sonra,
ilk halife Hz. Ebubekir'e İslâm'ı kabul etmiş (!) bazı kabilelerin
nasıl başkaldırdığını bilmez misiniz?!

Siz, Hz. Ömer'in suikaste uğramasından, sonraki halife Hz. Osman'ın
suikastinden ve de 4. halife Hz. Ali'nin suikastinden, bunun İslâm'a,
İslâm'ın kaynaklarına bakan tarafından hiç mi işkillenmezsiniz?!

Siz, Muaviye'nin açtığı İSYAN bayrağının İslâm bayrağı olmadığından,
bu isyankârın ürettiği fitnenin İslâm'ın gelecek 1400 senesini etkilediğinden
hiç mi şüphelenmezsiniz?!

"Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine UYARSANIZ..." diye
devam eden UYDURMANIN, niçin uydurulduğu hususunda hiç mi düşünmezsiniz?!
Böyle bir sözü Rasulullah'ın söylemiş olaMAyacağını hiç mi tartmazsınız?!

Siz, Rasulullah'ın vefâtını tâkip eden 50 yılda yaşananların sonraki 1350 yıla tesirini
hiç mi görmezsiniz?!

Siz, Rasullullah'ın göz bebekleri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'nin şehâdetlerinden (biri zehirlenerek,
diğeri katledilerek) ve onlara kıyacak kadar zulüm dolmuşların gözü karalığından
hiç mi bir şey sezmezsiniz?!

Siz, orada en kıymetlilerimize gaddarca kıyacak kadar zalim olanların, dîni-diyâneti
manipüle etmeyeceklerini düşünecek kadar saf mısınız?!

Siz, yerine göre içtihat yerine göre icma diyerek abarttığınız sayısız şeyin Kurân'la,
Rasulullah'la irtibatının olaMAyacağını anlayamayacak kadar câhil misiniz?!

Eğer, safsanız ya da hakikatte cahilseniz; yırtın diplomalarınızı!! Gidin simit satın!

Simitçi kardeşlerimden özür dilerim! Bu sözden maksat bellidir! Simitçilere ihtiyacımız var!
Ama işini iyi yapamayan ilâhiyatçılara ihtiyacımız yok!!

Bülend Sungur


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov