@KuraniZeka
Bülend Sungur

Kurânî Zekâ ÇalışmalarıMda HEDEF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sözün özü, Kurân'ın MUCİZE tasarımı sayesinde TE'VÎL yapmaktayız. Bu ise TEFSİR'den farklıdır ve
ihtilaflar/ihtimaller arasında KENDİMİZE bir koordinat seçmeye hiç benzemez. Te'vîl, hakikatlerin
koordinatlarını belirlemektir! Dolayısıyla, Te'vîl "bana göre" demeye izin vermez!

Kurân'ın i'câzına ilişkin araştırmaların çoğu -maalesef- Te'vîl içermez... Kahir ekseriyetle,
Kurân'ın literal ve sayısal tasarımını içerirler... Bu yönüyle İ'CÂZ, daha ziyade inanmak için
mucizevî işaretler arayanlara/bekleyenlere çok şeyler anlatır ve müminlerin de imanını kuvvetlendirir.

Bizim araştırmalarımızdaki TEMEL HEDEF Kurân'ın nasıl bir mucize olduğunu kendimize ve başkalarına
ispat değildir! HEDEFİMİZ, o i'câzın sağladığı lüks ve konfor ile, FIKIH ve TEFSİR'in tıkanıp kaldığı
bir zamanda - öncelikle İslam dünyasına - hayatın ve bilimin önünde giden ihtilafsız çözümler sunmaktır!

Meselâ, RİBA meselesi... http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html

Meselâ, bilimin peşinde koştuğu ve neredeyse sınırsız mâlî kaynak ayırılan araştırma konularına istikamet
verecek sırları çok önceden keşfetmek GİBİ...

Yani, şimdiki bilimsel bulguların 1400 sene önce Kurân'da geçtiğini söylemekle yetinen bir bakışı tarif etmiyoruz.
Böyle bir bakış yanlış mıdır? Hayır! Sâdece, "bundan daha fazlası-çok fazlası ELBETTE mümkündür" diyoruz...

Selam...

Bülent Sungur
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov