@KuraniZeka
Bülend Sungur

Dosya KAPANDI mı, yani?!

-------------------------------
Gelin, Kurân karşısında nasıl ARIZA verdiğimize,
Kurânî Zekâ çalışmalarımızın esasına bir de TEBBET
örneği üzerinden bakalım...

Sözü uzatmayacağım... Herkese şunu soruyorum!
Çok net! Özellikle, ilâhiyatçılara soruyorum!
Sokaktaki vatandaşın hiçbir fikri olmayabilir...

Tebbet Sûresi'nin Peygamber Efendimizin amcalarından
Ebu Leheb ve karısı aleyhinde nâzil olduğu herkesin mâlumu...
Beş âyetlik bu Mekkî sûreye dair tefsir literatürü ve yan kaynaklarını
külliyen taradığınızı kabul edelim... Ne bulduğunuzu/bulacağınızı
şöyle özetleyelim...

Ebu Leheb ve karısı Rasulullah'ın risâletinin Mekke evresinde kendisine
eziyet etmişlerdir... Bunun üzerine, Cenabı Allah bu kepazeleri lânetlemiştir.
Sûre, bu iki melûnu daha hayatta iken Cehennem ile "müjdelemiştir" (!)
Âyetler bu vaziyeti beyan ve tasvir (Cehennem tasviri) etmektedir...
Ebu Leheb'in ölümü de lânete uygun biçimde korkunç bir şekilde olmuştur!

Bu özet yeterli mi?! Sözü uzatmak dışında bu özete bir ilave yapmak gerekli mi?
Özeti yeterli bulacağınızı tahmin ediyorum?!

Şu halde soruyorum: Bu kadar mı yani?! Bu sureden öğreneceğimiz her şeyi öğrendik;
alacağımız her şeyi aldık mı yani?! Bu surenin dosyasını tamamen kapattık mı yani?!

Eğer, HAYIR diyorsanız; neden sureye dair mevcut bilgi düzeyimiz 1200, 800, 500, 100
sene öncesinden daha fazla değil?! Neden, yerimizde saymışız?!

Eğer, HAYIR diyorsanız; TEBBET Sûresi'nden daha fazla bilgi/sır çıkartabilmek, deşifre
edebilmek için öneriniz/fikriniz nedir?!

Ne dersiniz; ârızayı gösterebildim mi?!

Dualarla,

Bülent Sungur
www.kuranizeka.com

Not: Evet; cevabınızı bekliyorum! Tefsir veya İslâmî ilimlerin başka branşlarında hoca mısınız?
İbn El-Arabi şârihi misiniz? Nostradamus uzmanı mısınız? Buyrun cevap verin!
Sizden, TEBBET özelinde cevap bekliyorum. Çok fazla şey mi istiyorum!
Hadi, lütfen! Bu sizler için zor bi' şey olmamalı?!
(İğneleyici konuşmamı akupunktura benzetin! Şifadır!)


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov