@jwesty21
Steve

[COSMOPOLITAN] Q: คุณต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อย ๆ แถมหลายครั้งก็ต้องนั่งเครื่องบินนาน ๆ ด้วย...
ซอฮยอน: ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้น เวลาที่เดินทางไปอเมริกา หรือยุโรป ที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน ๆ ฉันก็จะใช้คลีนซิ่ง จากนั้นก็มาสก์หน้า แล้วนอนค่ะ แล้วก็ไม่ลืมที่จะทาลิปมันเพื่อให้ริมฝีปากชุมชื้นด้วยค่ะ

Cr: DC Seohyun http://gall.dcinside.com/board/view/?id=seojuhyun&no=797167
Translated by @jwesty21


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov