@KuraniZeka
Bülend Sungur

a-RABÇA Bilen Aranıyor

---------------------------------------

Kurân dışındaki Arapça ile Kurân'daki Arapçayı karıştırmamak lâzımdır! İlki, sâdece Arapçadır!
Böylece, senin edat, zarf gördüğün şey bile Kurân mecrasında ISTILAH olur! Kurân sana bildiğini
sandığın Arapçayı bir daha öğretir! Aslında, Arapçadan başka şey öğretir!

Kurân'ı yanlış değerlendirmeye devam ederek sâdece TEFSİR'e tâlim ederiz! TE'VÎL'e terfi edemeyiz!
Kurân okyanusundan sâdece bir kova su almakla yetinmektir tefsir! Te'vîl ise, hüüüp diye Kurân'ı içine
çekmenin veya başka deyişle içindeki Kurân'la irtibat kurmanın adıdır!!

Bu bir çift göz senin olsa da senin değildir! O gözlerden Kurân'a BİR bakan vardır!! Bendeniz buna
"insandan Kurân'a bakan zekâ" derim, yeri geldiğinde... Bir de "Kurân'dan insana bakan zekâ" vardır, beraberinde!!
Bu ikisi göz göze gelmeden TE'VÎL olmaz! İnsandan bakan Kurân'da; Kurân'dan bakan insanda kendini görmedikçe;
insan ve Kurân birbirine AYNA olmadıkça, tefsirden öteye yol bulunmaz!

Kurân'dan insana bakanla, insandan Kurân'a bakan VÂHID'ül-EHAD'dır aslında!!

Bülend Sungur
19 Şubat 2014

Not: Tarihe not düşüyoruz. Anlayabilecekler için de sadece çıtlatıyoruz. Anlayamayacaklar için ise,
anlamak için kendinizi beyhude çatlatmayın diye kardeşane tavsiyede bulunuyoruz. Ben dahil herkes
her şeyi anlamaya mecbur da değildir; mezun da değildir. Hepimizin kabı aldığı kadardır. Kabımıza
beyhude zarar verecek şeyden -bu QQ gibi bir mevzu olsa bile- uzak duralım. Ola ki; boş olsa da
kabımız almayabilir...


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov