@KuraniZeka
Bülend Sungur

Bundan Sonra Onun Adı "MUSTAFA Sinan Canan" Olsun

---------------------------------------------------------------------------

Bu metin, kaldığımız yerden devam edeceğimize göre II. bölüm olsun.

Önceki bölümde, Sn. Canan’ın bir televizyon programında evrimsel biyoloji bağlamında din-bilim münasebeti müzakere edilirken “doğal seleksiyon”u karşılamak üzere Âli-Imran:33. âyete atıfla ISTIFA’ mastarını önerdiğini ve bunun programın ilâhiyatçı konuğunun zannettiğinin aksine çok isabetli olduğunu savunmuştuk. Ancak, vaktimiz ve enerjimiz elvermediği için mevzunun Kurânî veçhesinde delillere dönüşmeye müsait mucize örgüyü ilmek ilmek tahlil edememiştik. İşte, bugün bunu kısmen yapacağız. Malum, burası Twitter; kuş diliyle konuşmak lazım.

Bendenizi tâkip eden az sayıdaki insanın bildiği üzere KURÂNÎ ZEKÂ ismini verdiğim bir TE’VÎL metodolojisi üzerinde çalışıyorum ve bunu kurucu sıfatımla geliştiriyorum. Bu perspektifte sualler çok önemlidir. Kurân bizi, yanlış suallerimizi cevapsız bırakarak cezalandırır. Doğru suallerimiz karşısında ise Kurân’ın cömertliğinin hududu yoktur.

Dolayısıyla, bu metinde “kısmen” yapacağımızı söylediğim şey; işte o doğru sualleri belirlemek/örneklemekten ibarettir.

Arapça ISTIFA’ mastarının izinden Kurân âyetlerini taradığımızda hiç şüphe yok ki tam merkezde Âli-Imran: 33 yer tutar: http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=3&ayet=33

Buna göre suallerimiz şunlardır:
-------------------------------------------
1) Âyette neden dörtlü kombinasyon kurulmuştur: Âdem+Nuh+İbrahim+Imran ?
2) Neden Âdem ve Nuh tekil; İbrahim ve Imran AİLE (ÂL) olarak zikredilmiştir?
3) Nuh’u Âdem’den sonra ISTIFA’ (SELEKSİYON) özelinde öne çıkartan nedir? Arada, Kurân’da ismi/ismen geçmeyen Şît ve ismen geçen İdris bulunmasına rağmen…??
4) Neden “Nuh” isimli bir sûre vardır da; “Âdem” isimli bir sûre yoktur?
5) Neden Âli Imran sûresi vardır da; İbrahim Sûresi’nin isminde ÂL yoktur?
6) Çocukları dillere ve ırklara kök düzeyde atalık ederken; neden Nuh’dan tekil olarak bahsedilmiştir de çocuklarını da içine alacak şekilde Âli Nuh denilmemiştir?
7) Âli Imran’dan olan MERYEM’in ismini taşıyan müstakil bir sure vardır da; İSA ismini taşıyan bir sure neden yoktur?
8) Bakara:247’de geçen TALUT’un ISTIFA’ının ilim ve CİSİM kelimeleriyle kayıtlanması ne anlama gelir?
9) Birinci maddedeki dörtlü kombinasyonun seleksiyonu ÂLEMLER düzeyindedir. ÂLEM ne demektir?
10) ISTIFA’ fiili neden sadece Âli Imran ve Âli İbrahim için kullanılmıştır da; Kurân’da geçen Âli Musa, Âli Harun, Âli Lut, Âli Davut, Âli Yakub için kullanılmamıştır?
11) Var mı bütün bunları cevaplayan/çözümleyen bir tefsir profesörü ya da müfessir…??
12) Cevap ve çözümleme bir yana; var mı bunlardan sual etmenin şart olduğunu fark eden ilahiyatçılar…??

İşte efendim; biz Kurânî Zekâ/Te’vîl dediğimizde bir ISTIFA’ önermesinin peşinde kılı kırk yarmayı; deveyi iğne deliğinden geçirmeyi anlıyoruz. Böyle olunca ve ISTIFA’ (Seleksiyon) önermesini duyunca tepeden tırnağa dikkat kesiliyoruz.

Kurân’ın eğer miadı dolmadıysa –Hâşâ!- ve Kurân’ın bize daha çoook söyleyecekleri varsa ve de biz buna iman ediyorsak; sadece bilimin değil; ondan önce ve daha çok Kurân’ın gerisinde kaldığımızı ARTIK fark etmeliyiz! Kurân kadar/gibi İLERİCİ olamadık bir türlü!

Dualarımla,

Bülend Sungur
www.kuranizeka.com
30 Ocak 2016

Not: 1) Sn. Canan'a hoşgörüsü için teşekkür ediyorum. 2) "Mustafa" Arapça Istıfa' fiilinden türetilmiş bir isimdir. "Seçilmiş" anlamındadır.


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov