@KuraniZeka
Bülend Sungur

Dikkat LEDÜN Var

------------------------


""""Meselâ, hanif yaklaşımın sembolü olan Hz. İbrahim (Selâmün alâ İbrahîm)
Hz. Lût’tan (a.s.) önce kendisine misafir olan operatör elçileri operasyondan
caydırmaya çalışmasına rağmen... (Hûd:74,75,76) Kalbinin mutmain olabilmesi için
Rabbimizin ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istemesine rağmen... (Bakara:260)
Nasıl oluyor da oğlu İsmail’i rüyasına tâbi olarak –sorgusuz sualsiz- boğazlamaya tam
teşebbüs edebiliyordu?! (Sâffât:102,103,104,105)

Peki, bu durum karşısında Hz. İsmail (a.s.) “setecüdinî inşaALLAHu ma’as-sâbirîn” diyerek
nasıl tam teslimiyet gösterebiliyordu?! (Sâffât:102) Oysa, Hz. Mûsâ (a.s.) benzerî bir durumda
sabır gösterememişti?!

Indi ilâhîden kendisine rahmet verilmiş ve ledünnî ilim öğretilmiş kişi (Kehf:65) karşısında,
“setecüdinî inşaALLAHu sâbiran..” sözü veren Hz. Mûsâ “e katelte nefsen zekiyyeten
biğayri nefsin..” (Kehf:74) diyerek itiraz etmişti!!""""

(Tasavvufu inceleyen bir makalemizden...)


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov