@KuraniZeka
Bülend Sungur

İMSAK ve QQ (Kurânî Zeka) Sn. @canenes10 Bu meseledeki düşüncelerimi şöyle özetleyebilirim...
Sn. Bayındır'ın bu konudaki görüşlerini geçen senelerde okumuş dinlemiştim...
İmsak ve sabah namazının vakti noktasındaki iddialarını çok değerli bulmuştum...
Bana göre, Diyanet -öyle yarım ağızla değil- bu meseleyi enine boyuna masaya yatırmalı ve
aksini düşünüyorsa Sn. Bayındır'ın iddialarını tek tek çürütmelidir... Ayrıca, Diyanet
bunu yapmıyorsa; diğer ilâhiyatçılar ne güne duruyor? İlahiyat fakültelerinde hocalar
bireysel olarak ve heyetler oluşturarak bu meselede ne düşündüklerini veya nerede durduklarını
ortaya koyabilirler... Bu toplumun ihtiyaç duyduğu ilmî bir etkinlik olur...

Bendenize gelince iki madde halinde cevap vermeliyim...

1) Profesyonel anlamda ilâhiyatçı değilim! Yani, geçimimi bu yoldan temin etmiyorum...
Böyle olunca yani başka şeylerle meşgul olma mecburiyeti bulununca zaman kısıtınız oluyor...
Oysa, dînimizin (dinden anladıklarımızın) ikibinli yıllara sarkmış, gözden geçirilmesi gereken,
belki de tashihi icap eden sayısız problemi var... Birey olarak bunlara geniş zaman ayırmak ne mümkün?!

2) QQ derken güncel (modern) bir dil kullanıyorum; insanlar bundan benim tam olarak kast ettiğimi
anlıyorlar mı emin değilim! "Anladım" diyenlerin en azından şurada yazdıklarımı
http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html anlamış olmaları
gerekiyor... Bu aslında eski ve fakat yeni isimli (QQ) hususi kategori ALLAH VERGİSİ meziyetlerle
(İnsandan Kurân'a bakan zeka demiştim.) besleniyor... QQ perspektifinde "Ya şundadır; ya bunda!
Helvacının kızında!" gibi kıvamsız sonuçlara tahammül yok! Bu perspektif muhtelif ve ihtilaflı sonuçlar
arasında kalmayı kabul etmiyor... (Kurân'dan insana bakan zeka demiştim...)

Dolayısıyla,
eğer bir gün belki de bu Ramazan bu meseleyi çalışma imkânı bulursam; vereceğim cevabın mahiyeti
şöyle olmak zorundadır: "Bütün delilleri Kurân'a dayanmak suretiyle bu meseleyi çözdüm... Meselenin
hakikati şudur..." Ancak, Riba meselesinde olduğu gibi bazı mevzuların QQ çözümü fevkalade zaman
alıcıdır... İmsak meselesinin bu kadar çok zaman gerektireceğini zannetmiyorum... Sonuç olarak,
benim metodolojimde, bir Kurân meselesini çözümlemişsem onu bütün DÜNYA ile münazara edebilirim.
ÇÖZDÜM-ÇÖZÜLDÜ demişsem; gireceğim ilmi münazaraları kaybetmem mümkün değildir! Fakaaat!
"Bu meseleyi inceledim ve tıkanıp kaldım... Devamı gelmiyor... Çözüm belki de başka birinin nasibi..."
demeye mecbur kalmak ihtimali de her zaman için vardır... :) Kısacası, bizim yolumuz RUTİN değildir!

Selam,

SEMAZEN
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov