@lexhupe
Lex Hupe

Van zelfs maar een normale lesweek op school hou je maar 9 effectieve leeruren over #onderwijs

"Beste tijdelijke thuisonderwijzers,

MH (juf en thuisonderwijzer) en ik, MD, (Soc.Ped.Hulpv. en thuisonderwijzer) zagen de hoeveelheid aan leerstof en opdrachten die jullie van school uit krijgen voor je kind. Super hoe snel leerkrachten dit voor elkaar krijgen! Enkelen krijgen inlogcodes of werkblaadjes, anderen weer hele weekschema’s volgepland. Wij willen jullie ondersteunen met het volgende.

Een gewone gemiddelde schooldag begint om ongeveer 9 uur en eindigt om kwart over 3.
dat zijn 6 uren en 15 minuten.
Maar dat is niet alleen LEERtijd.

Uit ervaring (van Maartje) gaat deze tijd er vanaf:
- 15 minuten ochtend pauze
- 1 uur middag pauze.
- 10 minuten aanwezigheid registratie en notities maken ’s ochtends en de middag
- 10 minuten voor het pakken van de jas.
- 20 minuten per dag af voor het naleven van regels of het belonen wanneer de regels zijn na beleeft.
- 5 minuten van elke 4 belangrijke lessen die er op de dag gegeven wordt. Tijd om even om te schakelen en weer te concentreren.
- 5 minuten aan het einde van elke les voor het dichtdoen van het boek, het rechtop gaan zitten, kijken naar de leerkracht.
- 10 minuten van elke les voor het naar het toilet gaan, potlood slijpen, een vriend vragen hoe het met ze gaat of om gewoon even je gedachten te laten gaan. Net als volwassenen kunnen kinderen zich ook niet 1 uur volledig focussen en concentreren op de taak. Bij kinderen in een klas is de afleiding natuurlijk nog groter omdat ze in een grote groep zitten waar van alles om hen heen gebeurd.
- 5 minuten wanneer de leerkracht moet stoppen omdat hij of zij bezig is met een kind dat zich niet goed gedraagt in de klas waardoor jij dan moet wachten voor volgende instructie. Of gewoonweg omdat je moet wachten op iemand anders die een antwoord moet geven op de vraag die jij al lang weet.
- 5 minuten om in de rij te gaan staan wanneer je naar een ander klaslokaal moet of je van het speelplein naar binnen mag gaan.
- 20 minuten lopen/omkleden naar het gymlokaal.
-5 minuten als de hele klas moet wachten wanneer er kinderen zijn die traag zijn in het jas aan doen, jas uitdoen, verzamelen van spullen.
- Dagelijkse uitleg over wat gezond is of wat je voor eten bij je hebt, over een tand die eruit is gegaan etc. (Dit zijn de dingen die je bij thuisonderwijs gewoon spelenderwijs leert. Er hoeft niet speciaal een werkblad voor gemaakt te worden. Het is onderdeel van het leven van de dag.)
-Of de 20 minuten per week die leerkrachten nodig hebben om leerlingen weer opnieuw gemotiveerd te krijgen.

We startten met een week van 31 uur en 15 minuten waarvan er nu nog maar 9 uur en 25 minuten van over zijn. Op een 5 daagse schoolweek is dat 1 uur en 53 minuten per dag. En dat is voor een goede dag!
Daar gaan nog een aantal zaken vanaf per schooljaar, waardoor je uitkomt op 100 minuten per school dag aan efficiënt onderwijs!

Waarom schrijven wij dit nu.
De levens van de kinderen worden vrij abrupt veranderd, zullen minder sociale contacten hebben om fysiek mee te spelen , maar blijven in deze situatie schoolonderwijs ontvangen waar ze veel in “moeten”. Kinderen kunnen in deze tijd de angst of stress aanvoelen van volwassenen om hen heen, of zich zorgen maken en “er op los fantaseren”. Het leren kan hieronder gaan lijden, omdat mensen (dus ook kinderen) in tijden van stress moeilijker in staat zijn om lesstof op te slaan. Daarbij zullen ze de omstandigheden ook moeten verwerken.

Sla niet gelijk hetgeen de school/leerkracht zegt in de wind, maar realiseer je dat je als ouder geen ijzer met handen hoeft te breken. Verwerkingstijd door fantasiespel, tekenen, of bijv. spelen in de natuur, is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Laat schoolwerk liggen als het echt niet lukt, het is het niet waard om daar extra stress van te krijgen. Een extra knuffel daarentegen kan geen kwaad 😉"

Vriendelijke groet, Lex Hupe 06 3867 9713


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov