@KuraniZeka
Bülend Sungur

FAKİH-FIKIH

--------------------------------------------

Değerli @01Meryem

Kastınızı anlamakla beraber Peygamberimiz için FAKİH tabiri doğru değildir!
Çünkü, FIKIH'ın terim anlamı vardır... Bu terminolojiye göre, FIKIH METODOLOJİSİ
Nebî olmayanların ihtiyaç duyduğu bir formattır! Nebîler vahye bizzat muhatap
oldukları için onlarda FIKHETME metodik değil; otomatiktir. Ağızlarından çıkan
söz, içtihat değildir! HÜKÜM'dür... Bağlayıcıdır... Üstüne söz söylenmez!
Onlar vahye istinat eden konularda yanılmazlar! Yanılmadıkları/yanılmayacakları
için fakihler/müftiler/müçtehitler için sözkonusu olan "isabet kaydederse 2;
yanılırsa 1 sevap alır" şeklindeki teşviklere ihtiyaç duymazlar! Zira, yanılmazlar!

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=130001&idno2=c130001#1

Selam...


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov