@KuraniZeka
Bülend Sungur

Khalk ve Tekvîn >> Sn. @SinanCanan Tartışmanızı gördüm; ona istinaden yazıyorum. Şu nota bakılırsa
http://twishort.com/weFec Hz. Âdem'in VARLIK bulması YOKTAN bir YARATILIŞ değil! Türâb'dan!
YARATIŞ/YARATILIŞ khalk ile başlayıp biten bir şey değil! KHALK yoktan (hiçlikten, bir şeysiz) yaratmak değil!
Khalk'tan sonra KÜN var; sonrasında YEKÛN var! Khalk sonrası KÜN FE YEKÛN'ü TEKVÎN olarak (mastar) isimlendirebiliriz.
Bu münasebetle, EĞER Hz. Âdem'in varlık kazanması DÜNYA'da başlamış ve gerçeklemiş İSE (?) , Khalk ve Tekvîn'i biyoloji,
paleontoloji, antropoloji ile anlamaya çalışmak ve Evrim Teorisi'ni ciddiye almak gerekir!

Aksi durumda, yâni terakkî ve tekâmülü DÜNYA ÖNCESİNDE tamamlanmış Âdem anlayışı Kurân'a göre sübût ederse,
o zaman sahadan toplanan bulguları (biyoloji, antropoloji, paleontoloji) Kurân'dan doğan YENİ BİR NAZARİYE ile tanzim etmek
yine üstümüze vazifedir!

Ancak, bizlerin KURÂN'ı İKRA eylemek yolunda aşamadığımız sorunlarımız vardır... Böyle olunca, saha ile Kurân arasında
ÇELİŞKİLER varsaymamız mukadderdir!

Şu geçmiş kelâmî tartışmalar http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1987-2(2)/M26.pdf maalesef derdimizin büyük
olduğunu göstermektedir.

Selam,

Mr. Semazen
www.kuranizeka.com


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov