@KuraniZeka
Bülend Sungur

HABÎBULLAH ::: @munibenno @BarisYasayan @nevsvm @FeritBatu
Bu mevzu ne zamandır aklımdadır...
Ancak bir türlü inceleme fırsatım olmamıştı...
Vesile oldunuz; biraz bakayım dedim...
Net biçimde görülüyor ki, bu terimin literatürde ve kültürde yaygınlık kazanmasının
tek referansı TİRMİZİ... Ancak, mevzu lengüistik olarak da tartışılmış... Bazıları,
HABÎB kelimesini KHALÎL kelimesinden aşağı seviyede gördüklerinden ve de
Peygamber Efendimiz'in Hz. İbrahim gibi KHALÎLULLAH sıfatı taşıdığı yönündeki
bir başka rivayeti dikkate alarak tenkit ve tahlilde bulunmuşlar... Dikkat edilirse,
bu yorum bizim algımızın tam tersidir... Bizlerin bu konudaki tereddütü, HABÎB kelimesini
KHALÎL'den üstün görmemizden kaynaklanır... Kısaca, vaziyet böyledir...
Hakikaten, Kurân'daki HUBB kökenli sözcükler tarandığında, yukarıdaki görüşün
lengüistik olarak sağlam durduğunu söylemek bence de kolaydır... Bu bağlamda,
itikadî açıdan HABÎBULLAH demek, KHALÎLULLAH demek kadar masum görülmüş...
Hatta, "KHALÎL varken neden görece aşağı olan HABÎB tercih edilsin..." şeklinde
bir itiraz olarak değerlendirebiliriz bu görüşü... Cümleyi bir de Nisa: 125'e göre şöyle
kurabiliriz... http://www.kuranmeali.tv/4/125 """Allah bir kulunu KHALÎL bile edi/ni/yor ise,
Hz. Peygamber'e HABÎBULLAH hitabımızdaki tek sakınca, bunun Peygamberimizin özel
konumunu ifade etmekteki yetersizliğidir..."""

Galiba, biz Türkçe algımızın seçiciliği ile HABÎB'den ziyâde SEVGİLİ'ye itiraz ediyoruz?! :)
Habîb'i SEVGİLİ diye çeviriyoruz da, ona KHALÎL'den ziyade anlam yüklüyoruz?!

Selam,

Semazen


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov