@KuraniZeka
Bülend Sungur

@yusuf21223 @Elifhevav

Böyle şey olmaz; Sn. @mesutozturk76 !!
Muaviye'yi tenkîde hatta tel'îne EVET...
Ama, Hz. Ebubekir'i, Ömer'i, Osman'ı ve nice güzîdeleri
Efendimiz'in vasiyetine riayetsizlik ve Hz. Ali'den riyaseti/hilafeti
bir emrivaki ile gasp itham ve iftirasına KÜKREYEREK HAYIR!!
Böyle bir iftira ile o güzellerin ruhaniyeti/hukuku taciz edilirse,
Allah'tan da, Rasulullah'tan da, Ali'den de TOKAT gelir!
TEFRİKA üreten, tefrikayı besleyen her türlü TARİH SOSLU palavraya
sonuna kadar HAYIR! Kurân ile HAYIR! Rasulullah ile HAYIR!
Ehli Beyt ile HAYIR! Evliya ile HAYIR! Şühedâ ile HAYIR!
Dünyada HAYIR! Ukbâda HAYIR!
HAYIR! HAYIR!

Selam...

pic.twitter.com/7hGn3Oed0y
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/talha_hakan_alp/gadir-i-hum-mizanseni/35395


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov