@KuraniZeka
Bülend Sungur

VASAT Yok; VASITA Yok

--------------------------------
Bir arkeolojik kazıdan KUTSAL TABUT çıksaydı;
kim bilir ne olurdu?!

Büyük dinlerin, dolayısıyla İslam'ın ve Kurân'ın da haber verdiği
Tâbût'üs-Sekîne'nin keşfi şüphesiz bir yığın sansasyona da sebep
olurdu... Indiana Jones'ı hatırlamak, hayal gücümüzü çalıştırmak
için yeterli olacaktır... http://tr.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones

Her şeyden önce, böyle bir keşfin GİZLİ (çok gizli) tutulması gerekeceğini
hesap etmeliyiz... Yukarıda işaret ettiğimiz sansasyonlara geçit vermemek
ve kutsal kitapların işaret ettiği sandığın sırlarını anlamak için...

Bunu, sandığı bulanların batılılar olacağını varsayarak söyledim...
Onların araştırmaya müsait çok yönlü ve hatta her yönlü vasatları/vasıtaları
var çünkü... Hollywood'da buna dahil...

Bu girizgâhı, vasat/vasıta sefaletimizi vurgulamak kastıyla yaptım...

Eğer, VASAT/VASITA zaviyesinden onlar gibi olabilseydik;
bir örnek olarak bendeniz -şu anda- mikro ve moleküler biyoloji
hocalarından oluşan bir heyetle, Ebû Leheb'i PERİŞAN eden
o hastalık (?) üzerine bir proje geliştiriyor olurdum... O kadar ki,
o hastalığın (?) tedavisi/aşısı için kendilerine, hangi bitkiyi
ve hangi genetik unsurları öne alacaklarını bile noktasal olarak
sunmuş ve bu alanların uzmanlarının kritiğine detayları havale etmiş
olurdum... Bir an önce çalışmalara başlanır; muhtemelen
bu çalışma bir NOBEL'le taltif edilirdi...

Ha, bu arada ne acı değil mi?! Kurân'ın verdiği sırlarla elde edilecek
bilimsel başarılar için bile DÜNYA çapında/bütün dünyanın itibar ettiği
bir ödülüMÜZ bile yok!

Ödülden geriye saralım ve tekrar "VASAT yok; VASITA yok" diyerek
tekrarlayalım ve de hayıflanalım!!

Bülent Sungur
www.kuranizeka.com

Not: Bu nevi Twitter notlarım sizleri şaşırtıyorsa; bu sağlıklı bir şey!
Çünkü, biz Kurânî Zekâ dediğimizde, Hz. Musa'nın âsâsı ve Ahit
Sandığı gibi "acayip/şaşırtıcı" bir şeyden bahsediyoruz zâten!


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov