@KuraniZeka
Bülend Sungur

Türkçe HAYIR Kurân'dan Mıdır ©

Önceki bölümde teyit ya da tasdik içiren EVET edatı için çok farklı bir etimolojik önerme sunmuştuk. EVET'in aslında bilinenden farklı olarak Arapça asıllı olabileceğini iddia etmiştik. O metinde, olumsuzluk edatı ve EVET'in zıttı olan HAYIR'ın Arapça خير 'dan geldiğinin zaten genel kabul gördüğünü belirtmiştik. Yani, bilinmeyen -bizim iddiamıza göre- EVET'in de Arapçadan geliyor olduğuydu.

HAYIR için olduğu gibi EVET için de Arapça bir asıl/kök bulunduğunu tespit etmek, beni yeni bir suale sevk etti. EVET'in tek başına Arapçadan Türkçeye olumlama içerecek surette geçişini semantik olarak anlamak kolaydı. Çünkü bu VEDDE fiilinin geniş zaman formunda 1. tekil şahıs kullanımıydı. Manası, "istiyorum, arzu ediyorum, rica ediyorum" idi.

Peki, Arapçada ŞERRİN zıttı olan KHAYR (خير) nasıl olmuş da Türkçede OLUMSUZLUK edatına dönüşmüştür?? Öyle ya KHAYR, olabilecek en OLUMLU sözcüktür?!

Arayıp bulacağımız bütün etimo-semantik tahliller sadece şundan ibarettir: "Bu bir hüsnütabirdir." Yani, YOK yerine ikame edilen HAYIR sözcüğü, YOK'taki yalın olumsuzluğu yumuşatmış; YOK derken bile HAYIRLI olanı talep eden/çağıran, YOK deyişten HAYIRLAR doğmasını niyaz eden bir zenginlik getirmiştir.

İşte, beni yeni bir suale sevk eden de bu oldu. Yani, eğer böyle ise bu sözcüğün YOK yerine ikamesi nereden ilham alarak ve nasıl mümkün oldu?? Cevabı bulma yolunda şöyle bir mantık yürüttüm. KHAYR (خير) Arapçadan dilimize geçtiğine göre ve fakat Arapçada hiçbir OLUMSUZLUK içermediğine göre, bu sözcük Arapçada her anlamda OLUMSUZLUK içeren LA (لا) edatından etkilenmiş olabilir mi?? Yani, başında LA bulunan bir KHAYR (خير ) terkibini önerdim önce... LA KHAYRA (لا خير ) ... "Hayır yok, hayırlı değil" anlamında... Arap dili açısından temel ve sıradan bir önerme... Şu halde Arapçayla Türkçe arasında etkileşimi sağlayan diller üstü ve HAYIR'ı bir olumsuzluk edatı olarak Türkçeye transfer edecek ortak bir kaynağa ihtiyaç vardır. Elbette bu dindir ve ana kaynağı da Kurân'dır. İşte bu mantıkla LA KHAYR'ı Kurân'da aradım ve sadece Nisa:114'de, âyet girişinde bulunduğunu gördüm. http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=4&ayet=114&e=e

Bundan sonrasında, HAYIR'ın Arapçadan dilimize ve tam olarak LA anlamında intikalinin, İslam'ı seçtiğimiz devirde gelişen KURÂN kültürümüz sayesinde olduğunu görmek zannediyorum güç olmaz?! Sözün özü, belki de lisanımızda HAYIR'ın ilk kullanımı LA KHAYR idi...?? Zamanla, LA'yı elemiş ve HAYIR'da karar kılmış olabiliriz?!

Bülend Sungur
8 Haziran 2016


via Twishort Web App

Retweet Reply
Made by @trknov