@KuraniZeka
Bülend Sungur

Kurân'ın MÜBİYN'dir!

--------------------------
APAÇIK (İstisnasız herkesin ondaki her şeyi anlayacağı) değildir!!

Kurân'da MÜBİYN sıfatını taşıyan birçok terim vardır. Bunlardan biri Sihr'un-MÜBİYN'dir.
Münkirler MUCİZELER karşısında, mucizelerin APAÇIK ortaya koyduklarına rağmen,
mucizeleri SİHİR olarak algılamışlardır. Üstelik, MÜBİYN vurgusuyla... Yani, onlara göre
böyle bir şey İMKÂNSIZ olduğuna göre, BESBELLİ ki (Mübîyn) sihir olmalıdır?!

Günümüzde sahne gösterisi yapan İLLÜZYONİSTLER vardır... Bu gösterileri yapabilen
meslek erbabı da seyircileri olarak bizler de biliriz ki bu oyunlar birer İLLÜZYON'dur.
Bu gördüklerimizin İLLÜZYON olduğu MÜBİYN'dir! Mâdemki mübiyndir; neden sahneye
çıkıp biraz önce seyrettiğimiz oyunu biz de yapamıyoruz?! Bırakınız aynı oyunu yapmayı;
oyunun arkasındaki hileyi dahi neden çözemiyoruz? Oysa, gösteri GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE
(apaçık) gerçekleşmedi mi?! Her şey MÜBİYN değil miydi?! Bu bir anlamda SİHR'UN-MÜBİYN
değil miydi?!

Kurân'ın MÜBİYN oluşu da bundan farksızdır! Sen, ben, hepimiz okuruz! OKUMALIYIZ!
Ama bazılarımız bir başka OKUR! Mübiyn'i APAÇIK diye düz mantıkla zorlamak,
illüzyon gösterisinden sonra sahneye zıplayıp aynı şeyi yapabileceğini vehmetmek gibi
çocukça (çocukları tenzih ederim, onlar bunu yapmayacak kadar akıllıdırlar...) bir
şımarıklıktır!!

Dolayısıyla, "bunu ben de yaparım" diyerek nasıl illüzyon sahnesine zıplamıyorsak;
"nasıl olsa Kurân APAÇIK; ben de Kurân'dan ahkâm kesebilirim" diyemeyiz!!
Bu anlamda Kurân MÜBİYN'dir ve fakat APAÇIK değildir!!

Şu halde HEDEF, Kurân'dan daha çok nasiplenmek ise bunun yollarından geçmek;
yol almak olmalıdır. Böyle bir hedefi göze alamayanlar için tavsiyemiz herkese karşı,
özellikle Kurân'a karşı EDEP'tir!!

Bülent Sungur

Not: Bu HEDEF'in yollarından en hususî olanın VEHBÎ olduğunu unutmuş değiliz!
Ancak, VEHBÎ olan varlığını/ispatını İLİMLE ortaya koyar! Salt iddia ile değil!


via Twishort Web App in reply to this tweet

Retweet Reply
Made by @trknov